I OMS 2018

Attendance: 128 / 345

Rejestracja jest juz zakończona


REGULAMIN

I OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA SUWAŁK W BOWLINGU
im. Dariusza Chaleckiego

ORGANIZATOR
  • Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu
PARTNERZY
  • MK Bowling Suwałki
  • CRISTAL CINEMA Records
DATA TURNIEJU

08-14.10.2018r.

DODATKOWE  UREGULOWANIA

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy WB. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w Turnieju może wziąć osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju.

Listy startowe zostaną otwarte o godz.18.00, dnia 25.09.2018r. na stronie zawodów http://www.suwalki-bowling.pl

Zapisy dokonujemy on-line wpisując swoje dane. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

UWAGA: ZAWODNIK W MOMENCIE DOKONANIA ZAPISU ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UREGULOWANIA PŁATNOŚCI ZA WSZYSTKIE ZAREZERWOWANE MIEJSCA ELIMINACYJNE, RÓWNIEŻ JEŻELI W TURNIEJU NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁ!!!

Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 2 do 5 osób. Aby tura mogła się odbyć na starcie musi stanąć min. 6 zawodników (po 2 zawodników na parze, aby zagrać na 3 parach).

W przypadku za małej lub nie pełnej ilości zapisanych osób na daną turę eliminacyjną, może ona zostać odwołana lub ograniczona do mniejszej ilości torów, na których odbywać się będą eliminacje.

HARMONOGRAM (płatne na miejscu tylko w gotówce).
NR RUNDY DATA DZIEŃ GODZ. LICZBA MIEJSC ENTRY
Skład 0 08.10.2018 PONIEDZIAŁEK 16:00 8-20  
Skład 1 08.10.2018 PONIEDZIAŁEK 19:30 8-20  
Skład 2 09.10.2018 WTOREK 16:00 8-20  
Skład 3 09.10.2018 WTOREK 19:30 8-20  
Skład 4 10.10.2018 ŚRODA 16:00 8-20  
Skład 5 10.10.2018 ŚRODA 19:30 8-20  
Skład 6 11.10.2018 CZWARTEK 16:00 8-20  
Skład 7 11.10.2018 CZWARTEK 19:30 8-20  
Skład 8 12.10.2018 PIĄTEK 16:00 8-20  
Skład 9 12.10.2018 PIĄTEK 19:30 8-20  
Skład 10 13.10.2018 SOBOTA 09:00 8-16  
Skład 11 13.10.2018 SOBOTA 11:30 8-20  
Skład 12 13.10.2018 SOBOTA 15:00 8-20  
Skład 13 13.10.2018 SOBOTA 17:30 8-20  
 
SMAROWANIE

Maszyna smarująca: Authority A22. 
Długość smarowania: 37-42 stopy. 
Smarowanie zostanie podane do wiadomości w dniu 05.10.2018r.

SPRAWY TECHNICZNE

Zawodników uprasza się o przybycie min. 20 minut przez danym składem.

Losowanie torów odbywa się 15 minut przed danym składem eliminacyjnym.

Rozgrzewka w eliminacjach trwa 7 minut. Przejście w eliminacjach następuje po 3 grach o 2 tory. Zawodnicy rozpoczynający eliminacje na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych o 2 tory w lewo. Rundy zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim).

W przypadku remisu w eliminacjach oraz rundach finałowych decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd.

Kobiety oraz juniorzy do lat 16 otrzymują 8 punktów hndc do każdej gry.

Maksymalna gra z hndc to 300.

FORMAT TURNIEJU

Każdy ze startujących rozgrywa eliminacje składające się z 5 gier. Po zakończeniu eliminacji liczyć się będzie najwyższa suma z 5 gier (entry lub re-entry). Liczba re-entry jest nieograniczona.

Dodatkowo turniej będzie podzielony na grupy A, B oraz C.

Grupa A – zawodnicy ze średnią > 190 punktów
Grupa B – zawodnicy ze średnią > 165 punktów
Grupa C – zawodnicy ze średnią < 165 punktów

Średnia wyliczana w kolejności: średnia sportowa PZK SBS 2017/2018, średnia lokalna (domowa), orzeczenie organizatora.

Zawodnicy z grupy B mogą przystąpić do zawodów w kategorii A jak również zawodnicy z grupy C mogą przystąpić do zawodów w kategorii B zgłaszając taką chęć przed pierwszym rozegranych składem.

Do rundy finałowej z eliminacji awansuje 36 zawodników:

  • „A” – 16 zawodników
  • „B” – 16 zawodników
  • „C” – 4 zawodników

W przypadku nie pojawienia się zawodnika na finałach, prawo startu otrzymuje kolejna osoba z listy.

O awansie do rund finałowych decyduje najwyższa suma gier z 50% eliminacji zaokrąglona do wartości całkowitych w górę.

Podczas zawodów będzie prowadzona osobna klasyfikacja par. Zawodnicy mogą wystąpić tylko raz w danej parze jednak nielimitowaną ilość razy w konkurencji par. Rozstrzygnięcie następuje wraz z zakończeniem ostatniej tury eliminacyjnej.

Konkurencja Par – dodatkowo płatna 10zł od zawodnika (20zł od pary).
Juniorzy do lat 18 do każdego entry i/lub re-entry otrzymują 50% zniżki (nie dotyczy konkurencji par).

W przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie możliwość uruchomienia dodatkowych tur nie ujętych w regulaminie.

RUNDY FINAŁOWE

FINAŁ (grupa C) – godzina 9:00 (5 minut rozgrzewki)

  • Pojedynki Round Robin (każdy z każdym) dla 4 najlepszych osób z Eliminacji.

O zajętym miejscu decyduje suma 3 gier wraz z bonusami.

Wygrana = 20 punktów bonusu, 
Remis = 10 punktów bonusu.

PÓŁFINAŁ (grupa B) – godzina 11:00 (7 min. rozgrzewki)

  • Osoby z miejsc 1-16 z grupy B rozegrają 4 gry. 4 osoby na parze torów (losowanie torów zgodnie z zajętym miejscem).

Suma 50% punktów z Eliminacji i Półfinału wyłoni 8 Finalistów.

PÓŁFINAŁ (grupa A) – godzina 13:00 (7 min. rozgrzewki)

  • Osoby z miejsc 1-16 z grupy A rozegrają 4 gry. 4 osoby na parze torów (losowanie torów zgodnie z zajętym miejscem).

Suma 50% punktów z Eliminacji i Półfinału wyłoni 8 Finalistów.

FINAŁ (Grupa A i B) – godzina 16:00 (7 min. rozgrzewki)

  • Najlepsza 8 z obu grup (A i B) rozegra pojedynki Round Robin (każdy z każdym). 4 osoby na parze torów (losowanie torów zgodnie z zajętym miejscem).

Wygrana = 20 punktów bonusu, 
Remis = 10 punktów bonusu.

O zajętym miejscu decyduje suma 7 gier wraz z bonusami.

DEKORACJA ZAWODNIKÓW PO ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK

NAGRODY
Pula gwarantowana w przypadku minimum 100 entry.

GRUPA „A”
(7500zł)

GRUPA „B”
(4500zł)

GRUPA „C”
(1500zł)

PARY

1 MIEJSCE 1800 zł 1 MIEJSCE 1300 zł 1 MIEJSCE 600 zł 1 MIEJSCE
(min. 500zł)
2 MIEJSCE 1500 zł 2 MIEJSCE 1000 zł 2 MIEJSCE 400 zł 2 MIEJSCE
(min. 300zł)
3 MIEJSCE 1200 zł 3 MIEJSCE 700 zł 3 MIEJSCE 300 zł 3 MIEJSCE
(min. 100zł)
4 MIEJSCE 800 zł 4 MIEJSCE 500 zł 4 MIEJSCE 200 zł  
5 MIEJSCE 700 zł 5 MIEJSCE 400 zł    
6 MIEJSCE 500 zł 6 MIEJSCE 300 zł    
7 MIEJSCE 400 zł 7 MIEJSCE 200 zł    
8 MIEJSCE 300 zł 8 MIEJSCE 100 zł    
9 MIEJSCE 200 zł      
10 MIEJSCE 100 zł      

NAJLEPSZY JUNIOR DO 21 LAT
(decyduje wiek w dniu zakończenia turnieju)

KULA ROTACYJNA
NAJWYŻSZA GRA TURNIEJU  (liczy się najwyższa gra rzucona podczas eliminacji. W przypadku kilku tych samych gier nagrodę otrzymuje osoba która rzuciła najwyższy wynik jako pierwsza) 300zł
NAJLEPSZA KOBIETA 300zł

W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów pula nagród może zostać odpowiednio zwiększona, a także przewiduje się nagrody za najwyższą eliminacje z każdego dnia – od poniedziałku do soboty.

Organizatorzy ufundują dodatkowo nagrody w postaci pucharów, statuetek i dyplomów dla wszystkich kategorii.

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z takich przypadków należy powiadomić Pracowników, Obsługę techniczną lub Organizatora zawodów.

Prosimy o nie trzymanie na stolikach przy podajnikach jakichkolwiek otwartych napojów oraz ciepłych artykułów spożywczych oraz wszelkich przedmiotów lub substancji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na grę innych zawodników lub funkcjonalność urządzeń na terenie kręgielni.

Ostateczna interpretacja regulaminu podczas zawodów należy do organizatorów turnieju.

W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem Turnieju.

Wszelkie protesty i zażalenia należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Sytuacje sporne będą rozstrzygane na podstawie powyższego regulaminu oraz wg obowiązujących zasad w bowlingu sportowym.

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatorów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu realizowania potrzeb organizacyjnych. Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się konieczność poinformowania uczestnika o zmianie terminu rozgrywek bądź wprowadzeniu zmian w regulaminie.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, tj. fotografii; imienia i nazwiska w social media oraz na stronie internetowej Organizatora, co ma związek z publikacją wyników.

Uczestnik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

ZAPRASZAMY