TURNIEJ WALENTYNKOWY

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek Bowlingowego Turnieju Walentynkowego jest Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu, zwane dalej
 2. Turniej odbędzie się w dniu 14.02.2023r. od godz. 18:00
 3. Turniej rozgrywany będzie na terenie MK BOWLING w CH PLAZA Suwałki z siedzibą przy ul. Generała Józefa Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki.
 4. Celem zawodów jest popularyzacja bowlingu sportowego w rejonie.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie Organizator.
 6. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie pary: kobieta-mężczyzna, które po uprzednim zgłoszeniu dokonają opłaty wpisowego na terenie kręgielni najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.
 7. Zapisy na turniej odbywać się będą drogą mailową na stronie Organizatora suwalki-bowling.pl w zakładce TURNIEJ WALENTYNKOWY, mailowo na adres biuro@suwalki-bowling.pl bądź osobiście w recepcji kręgielni w MK Bowling w CH PLAZA Suwałki, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy turnieju wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na udzielanie swojego wizerunku dla potrzeb marketingowych kręgielni MK Bowling oraz dla Organizatora turnieju.
 2. Składając podpis na liście startowej, uczestnicy akceptują regulamin turnieju, regulamin kręgielni oraz regulamin obiektu.
 3. Maksymalnie w turnieju może wystąpić 16 par (max. 2 pary na torze). W przypadku większej ilości chętnych o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa za udział w turnieju wynosi 100 zł od pary.

FORMAT TURNIEJU

 1. Turniej rozpocznie się o godzinie 18:00
 2. Zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora w dniu turnieju najpóźniej na 20 min. przed rozpoczęciem turnieju.
 3. Przed startem eliminacji odbędzie się losowanie torów oraz 10 min. rozgrzewka.
 4. Turniej rozgrywany jest w parach: kobieta-mężczyzna. Niedopuszczalne są pary zawodników tej samej płci.
 5. Zawodnicy rozegrają 4 gry eliminacyjne na jednym, wylosowanym wcześniej torze.
 6. Cały turniej zostanie rozegrany w systemie „Baker” tzn. zawodnicy z pary grają jedną grę na zmianę.
 7. Panie oddają swoje rzuty w ramkach nr 1, 3, 5, 7 i 9, natomiast Panowie rzucają w ramkach 2, 4, 6, 8 i 10.
 8. Suma z 4 gier decyduje o zajętym miejscu w eliminacjach.
 9. Ósemka najwyżej sklasyfikowanych par awansuje do rundy ćwierćfinałowej. Para z najwyższym uzyskanym wynikiem rozpoczyna na torze nr 1; kolejna para zajmuje tor nr 2; itd.
 10. W ćwierćfinałach pary rozegrają 2 gry.
 11. Cztery najwyżej sklasyfikowane pary awansują do półfinałów (suma gier z rund eliminacyjnych plus ćwierćfinałowych).
 12. Półfinały rozegrane zostaną na torach 3-4, 5-6.
 13. Para rozstawiona z numerem 1 po ćwierćfinałach na torach 3-4 zmierzy się w pojedynku jednej gry z parą rozstawioną z numerem 4, para nr 2 rozegra pojedynek z parą nr 3 na torach 5-6.
 14. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się ze sobą w finałowym pojedynku jednej gry na torze 3-4.

SMAROWANIE

    Smarowanie torów będzie wykonane tylko przed rundami eliminacyjnymi turnieju, które zostanie wybrane z puli dostępnych.

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie następujących miejsc:
 • I miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora + Dyplom
 • II miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora + Dyplom
 • III miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora + Dyplom
 • IV miejsce – Pamiątkowy puchar + nagroda od sponsora + Dyplom

Organizator przewiduje wręczenie nagród dodatkowych od sponsora.

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są wykonywać polecenia Pracowników oraz Obsługi Technicznej Turnieju dotyczące kwestii organizacyjnych i porządkowych.
 2. Na kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tory. Wszelkie usterki należy zgłaszać Pracownikom, Obsłudze Technicznej oraz dla Organizatora Turnieju.
 3. Na kręgielni poruszamy się tyko w obuwiu bowlingowym.

PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJU

 1. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z takich przypadków należy powiadomić Pracowników, Obsługę techniczną lub Organizatora zawodów.
 2. Regulaminem dodatkowym jest Regulamin Kręgielni MK Bowling Suwałki obowiązujący na terenie Kręgielni. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do pracowników kręgielni. W przypadku odstępstw od Regulaminu lub nie przestrzegania poleceń pracowników mają oni możliwość zdyskwalifikowania zawodnika.
 3. Wszelkie protesty i zażalenia należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Sytuacje sporne będą rozstrzygane na podstawie powyższego regulaminu. Ostateczna decyzja należy do Organizatora zawodów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje przed rozpoczęciem Turnieju, na stronie internetowej.
 2. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu realizowania potrzeb organizacyjnych. Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się konieczność poinformowania uczestnika o zmianie terminu rozgrywek bądź wprowadzeniu zmian w regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, tj. fotografii; imienia i nazwiska w social media oraz na stronie internetowej Organizatora, co ma związek z publikacją wyników.
 5. Uczestnik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu i wprowadzenia istotnych zmian w formule rozgrywek.

Suwałki, dnia 08.02.2023r.

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *