Loading Events

Letni SPONTAN

1 lipca 2022 : 18:00 - 21:00

🔊🔊🔊 UWAGA 🔊🔊🔊
Już w ten piątek 01.07.2022r. od godziny 18:00 zapraszamy wszystkich miłośników Bowlingu 🎳🎳🎳 na rywalizację 💪👊 w letnim 🌞 Suwalskim Turnieju Bowlingowym

REGULAMIN TURNIEJU PAR (DWÓJEK)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki rozgrywek, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w turnieju, a także obowiązki Organizatora (zwany dalej: Regulamin).
 • Organizatorem rozgrywek Suwalskiego Turnieju Bowlingowego jest Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu, zwane dalej Organizatorem.
 • Turniej rozgrywany będzie na terenie MK BOWLING w CH PLAZA Suwałki z siedzibą przy ul. Generała Józefa Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki.
 • Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie Organizator.
 • Organizator przewiduje max.16 par w jednym turnieju. Łącznie 32 uczestników turnieju. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Zapisy na turnieje odbywać się będą drogą e-mailową na stronie Organizatora suwalki-bowling.pl w zakładce turnieje bądź od godziny 17:00 w dniu turnieju w Sali VIP przy recepcji w MK Bowling.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Uczestnikami Turnieju mogą być zarówno osoby posiadające licencję PZK SBS, jak również nie posiadające licencji.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przedstawienia zgody na udział w rozgrywkach podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór zgody określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej.
CEL IMPREZY
 • Popularyzacja Bowlingu Sportowego w środowisku Suwalskim i regionie podlaskim. Zawodnicy spoza Stowarzyszenia mile widziani.
FORMUŁA ROZGRYWEK
 • Zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora w dniu turnieju najpóźniej na 20 min. przed rozpoczęciem turnieju. Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które nie zgłosiły swojego udziału oraz osoby nietrzeźwe lub agresywne.
 • Turniej rozpoczyna się 10 min. rozgrzewką. Następnie zawodnicy przystępują do rundy eliminacyjnej. Składa się ona z czterech gier. Do rund finałowych przechodzą 4 pary z najwyższą uzyskaną ilością punktów (wraz z handicapem). Rundy finałowe zostaną rozegrane systemem zmiennych torów (systemem amerykańskim).
SYSTEM ROZGRYWEK
 • W turnieju mogą uczestniczyć pary zawodników dowolnej płci: męskie, żęskie lub mieszane.
 • Przydział osób do par – losowanie po zamknięciu list.
 • O rozstawieniu na torach decyduje miejsce wylosowane przez członka pary.
 • Każda kobieta w parze otrzymuje handicap -15 pkt. do każdej gry.
 • Turniej składa się z 4 gier rundy eliminacyjnej i rundy finałowej.
 • Do rundy finałowej awansują 4 pary z największą sumą punktów po rundzie eliminacyjnej.
 • Runda finałowa – 2 gry.
 • Zwycięzcą Turnieju zostanie para, która w rundzie finałowej uzyska najwyższy wynik.
 • W przypadku remisu w fazie eliminacyjnej o awansie decyduje ostatnia gra z bloku eliminacji.
 • W przypadku remisu w fazie finałowej o awansie decyduje rzut jednej kuli wybranego członka pary.
SMAROWANIE

Smarowanie torów z cyklu: łatwe i przyjemne 🙂 będzie wykonane tylko przed rundami eliminacyjnymi turnieju.

NAGRODY
 • Organizator przewiduje nagrody za zajęcie następujących miejsc:
  • I miejsce – Pamiątkowy puchar + voucher od sponsora,
  • II miejsce – Pamiątkowy puchar + voucher od sponsora,
  • III miejsce – Pamiątkowy puchar + voucher od sponsora,
  • IV miejsce – Pamiątkowy Dyplom.
  • Najwyższa gra turnieju – Statuetka.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE
 • Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są wykonywać polecenia Pracowników oraz Obsługi Technicznej Turnieju dotyczące kwestii organizacyjnych i porządkowych.
 • Na kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tory. Wszelkie usterki należy zgłaszać Pracownikom, Obsłudze Technicznej oraz dla Organizatora Turnieju.
 • Na kręgielni poruszamy się tyko w obuwiu bowlingowym.
PRZEPISY PORZĄDKOWE TURNIEJU
 • Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód technicznych, samowolne rozstrzyganie kwestii spornych. W każdym z takich przypadków należy powiadomić Pracowników, Obsługę techniczną lub Organizatora zawodów.
 • Regulaminem dodatkowym jest Regulamin Kręgielni MK Bowling Suwałki obowiązujący na terenie Kręgielni. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do pracowników kręgielni. W przypadku odstępstw od Regulaminu lub nie przestrzegania poleceń pracowników mają oni możliwość zdyskwalifikowania zawodnika.
 • Wszelkie protesty i zażalenia należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Sytuacje sporne będą rozstrzygane na podstawie powyższego regulaminu. Ostateczna decyzja należy do Organizatora zawodów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem najbliższego Turnieju, na stronie internetowej.
 • Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu realizowania potrzeb organizacyjnych. Przez potrzebę organizacyjną rozgrywek rozumie się konieczność poinformowania uczestnika o zmianie terminu rozgrywek bądź wprowadzeniu zmian w regulaminie.
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, tj. fotografii; imienia i nazwiska w social media oraz na stronie internetowej Organizatora, co ma związek z publikacją wyników.
 • Uczestnik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu i wprowadzenia istotnych zmian w formule rozgrywek.

Share This Event

 • This event has passed.

Details

Date:
1 lipca 2022
Time:
18:00 - 21:00
Event Category:
Website:
http://suwalki-bowling.pl/

Venue

CH Plaza MK Bowling
Dwernickiego 15
Suwałki, 16-400
+ Google Map
Phone
(+48) 692 488 489
View Venue Website

Organizer

SUWALSKIE STOWARZYSZENIE BOWLINGU
Phone
+48 731 240 580
Email
biuro@suwalki-bowling.pl
View Organizer Website

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *