TOURNAMENTS OF FOUR (IX-XII.2022)

WYNIKI TURNIEJU IX.2022
WYNIKI TURNIEJU X.2022
WYNIKI TURNIEJU XI.2022

WYNIKI TURNIEJU XII.2022

TOURNAMENTS OF FOUR (IX-XII.2022)
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 3 KOLEJKACH